Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring09.05.2011


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2011


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring09.05.2011


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring09.05.2011