Resultater

Rapportør:Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
Område:billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:09.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2011


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2011


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst19.04.2011


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst24.04.2011


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst28.04.2011


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst01.05.2011


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring28.04.2011


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2011


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2011


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2011


Art:Siland (Mergus serrator) 
Fenofase:Ankomst24.04.2011


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst15.04.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2011


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2011


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2011


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2011


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst22.04.2011