Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Aasmund Berg
Observatører:Aasmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:04.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst03.04.2009
Kommentar:2stk ha 


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst21.03.2009
Kommentar:3stk ha 


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst03.05.2009
Kommentar:2stk 


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2009
Kommentar:2stk ha 


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst17.04.2009
Kommentar:1stk 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2009
Kommentar:1stk 


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2009
Kommentar:30 stk 


Art:Rosenfink (Carpodacus erythrinus) 
Fenofase:Ankomst17.05.2009
Kommentar:1stk ha 


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2009
Kommentar:1stk 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2009
Kommentar:1stk 


Art:Stillits (Carduelis carduelis) 
Fenofase:Ankomst13.03.2009
Kommentar:1 stk ha 


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.05.2009
Kommentar:1stk ha 


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst22.03.2009
Kommentar:1stk ha 


Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 
Fenofase:Ankomst01.05.2009
Kommentar:1stk