Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
Dato:03.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 
Fenofase:Ankomst02.05.2011