Resultater

Rapportør:Gry Skjeseth
Observatører:Gry Skjeseth
Område:Rustadfeltet (Ås, Viken)
Dato:30.04.2011
Registrert:02.05.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2011
Kommentar:I hagen