Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Ruditjern (Sel, Innlandet)
Dato:28.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst20.04.2011


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2011