Resultater

Rapportør:Bovild Staabystrand
Observatører:Bovild og Alf Inge Staabystrand
Område:Trean (Flekkefjord, Agder)
Dato:28.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst27.04.2011


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst25.04.2011


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst22.04.2011


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst22.04.2011


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2011


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2011
Kommentar:Sirevåg.