Resultater

Rapportør:Jørgen Grefstad
Observatører:Jørgen Grefstad
Område:Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
Dato:26.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2011
Kommentar:1 stk, Eldalen.