Resultater

Rapportør:Arne Geir Trædal
Observatører:Arne Geir Trædal
Område:Breivik (Sandnes, Rogaland)
Dato:25.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst25.04.2011