Resultater

Rapportør:Bård Arild Sunnset
Observatører:bård arild sunnset
Område:vollan (Melhus, Trøndelag)
Dato:25.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2011