Resultater

Rapportør:Aage A. Berg
Observatører:Aage A. berg
Område:Snåsavatnet, Seemsøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Dato:20.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst20.04.2011


Art:Tundragås (Anser albifrons) 
Fenofase:Ankomst19.04.2011
Kommentar:Reg av A.W.