Resultater

Rapportør:Harry Bernhard Larsen
Observatører:Harry Bernhard Larsen
Område:kvisla (Hol, Viken)
Dato:14.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.04.2011
Kommentar:3 dager tidligere enn 2010 


Art:Glente (Milvus milvus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2011
Kommentar:aldri sett fuglen før. Observert i ca 5 minutternærmeste observasjon på 30 m avstand 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.04.2011
Kommentar:2 dager tidligere enn 2010