Resultater

Rapportør:wenche kverneng
Observatører:wenche kverneng
Område:Engasjyen 12 (Rana, Nordland)
Dato:12.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst11.04.2011