Resultater

Rapportør:wenche kverneng
Observatører:wenche kverneng
Område:Engasjyen 12 (Rana, Nordland)
Dato:11.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger08.04.2011


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2011