Resultater

Rapportør:John Eikanger
Observatører:John Eikanger
Område:Kramprudvegen 84 (Øyer, Innlandet)
Dato:10.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2011
Kommentar:Ved Hunderfossen 


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst10.04.2011


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst04.04.2011
Kommentar:På Jevnejordet 


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2011
Kommentar:På to timer ble observert minst 20 gåseploger, sannsynligvis flere arter. 


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Blomstring06.04.2011


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst07.04.2011


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2011