Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Observatører:Gottfred Labakk
Område:Os (Saltdal, Nordland)
Dato:03.04.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst03.04.2011
Kommentar:Orreleik