Resultater

Rapportør:Astri Hauge
Observatører:Astri Hauge
Område:Alsetgrenda (Tinn, Vestfold og Telemark)
Dato:31.03.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl hele året 


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst27.03.2011
Kommentar:bare hanner 


Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:Vært her hele vinteren 


Art:Flaggspett (Dendrocopos major) 
Fenofase:Ankomst01.02.2011
Kommentar:til og fra hele vinter 


Art:Granmeis (Poecile montanus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl 


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst28.03.2011


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst15.02.2011
Kommentar:4 enkeltindivider 


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl 


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2011
Kommentar:litt til og fra 


Art:Grønnspett (Picus viridis) 
Fenofase:Ankomst10.03.2011


Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl, sees ofte 


Art:Kattugle (Strix aluco) 
Fenofase:Ankomst15.02.2011
Kommentar:høres ofte 


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl 


Art:Nøtteskrike (Garrulus glandarius) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl hele året 


Art:Ravn (Corvus corax) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl i nærområdet 


Art:Sidensvans (Bombycilla garrulus) 
Fenofase:Ankomst15.02.2011
Kommentar:kortvarig opphold i hagen 


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:Hekker på tomta mi 


Art:Spettmeis (Sitta europaea) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl 


Art:Spurvehauk (Accipiter nisus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:sees ofte 


Art:Svartmeis (Periparus ater) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011
Kommentar:standfugl 


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst15.03.2011