Resultater

Rapportør:Bjørg Rhoden
Observatører:Bjørg Rhoden
Område:Gamle Langholen skole (Elverum, Innlandet)
Dato:28.03.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst24.03.2011
Kommentar:5 fugler i flokk i veien 100 meter fra eiendommen 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.03.2011
Kommentar:1 fugl