Resultater

Rapportør:Arne Geir Trædal
Observatører:Arne Geir Trædal
Område:Breivik (Sandnes, Rogaland)
Dato:19.03.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst27.04.2010