Resultater

Rapportør:Janne Merete Ødegård Knutsen
Observatører:Janne Ødegård Knutsen
Område:Skjernøyveien 250 (Mandal, Vest-Agder)
Dato:30.01.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst30.01.2011
Kommentar:10 stk - overvintrer 


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Fenofase:Ankomst30.01.2011
Kommentar:2 stk - Overvintrer - er her hele året 


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst30.01.2011
Kommentar:8 stk - overvintrer 


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst30.01.2011
Kommentar:6 stk - overvintrer 


Art:Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
Fenofase:Ankomst30.01.2011
Kommentar:3 stk - overvintrer 


Art:Svartbak (Larus marinus) 
Fenofase:Ankomst30.01.2011
Kommentar:5 stk - overvintrer