Resultater

Rapportør:Nina Jensen
Observatører:Nina Jensen
Område:Nærbø (Hå, Rogaland)
Dato:03.01.2011
Registrert:04.01.2011
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Flaggspett (Dendrocopos major) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråspurv (Passer domesticus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Kaie (Corvus monedula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Kornkråke (Corvus frugilegus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Pilfink (Passer montanus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Stillits (Carduelis carduelis) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Trekryper (Certhia familiaris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011


Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 
Fenofase:Ankomst01.01.2011