Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:01.06.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst07.05.2010


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst16.05.2010


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst07.05.2010


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst07.05.2010