Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Område:Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:26.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst23.05.2010
Kommentar:Så "teinna" for første gang i år.