Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Straumfjorden (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:23.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst23.05.2010