Resultater

Rapportør:Raymond Teigen
Område:Østbygda (Sande, Vestfold)
Dato:23.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Åkerrikse (Crex crex) 
Fenofase:Ankomst23.05.2010