Resultater

Rapportør:Raymond Teigen
Område:Østbygda (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Dato:23.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Åkerrikse (Crex crex) 
Fenofase:Ankomst23.05.2010