Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:22.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring22.05.2010


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Blomstring21.05.2010