Resultater

Rapportør:Tone M. Bjørstad
Område:Sortlandsundet (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:09.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst08.05.2010
Kommentar:Så mange flokker kvitkinngås på fleire jorder nordfor Sortland. De første gåseflokkene ble sett i lufta ca. 26. april