Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:08.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) 
Fenofase:Ankomst02.05.2010


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst08.05.2010


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst07.05.2010