Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:jan oddvar naley
Observatører:jan Oddvar Naley
Område:Noredalen natur-reservat (Sandnes, Rogaland)
Dato:07.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst15.04.2010
Kommentar:Minst 10 spillende hanner. 


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2010


Art:Gresshoppesanger (Locustella naevia) 
Fenofase:Ankomst02.05.2010
Kommentar:1 spillende hann. 


Art:Hubro (Bubo bubo) 
Fenofase:Ankomst10.03.2010


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.04.2010


Art:Myrrikse (Porzana porzana) 
Fenofase:Ankomst15.04.2010
Kommentar:3 spillende myrrikser. 


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2010
Kommentar:4 registrerte par. 


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2010
Kommentar:3 spillende hanner. 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2010


Art:Vannrikse (Rallus aquaticus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2010
Kommentar:1 spillende hann. 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst02.03.2010
Kommentar:3 registrerte reir.1vipe funnet drept.