Resultater

Rapportør:marja-liisa negaard
Observatører:marja-liisa negaard
Område:negaard (Åsnes, Hedmark)
Dato:04.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst31.03.2010


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2010


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst28.03.2010


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst23.04.2010


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst27.03.2010


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst20.04.2010


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst29.04.2010


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst03.04.2010


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst22.04.2010


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet10.04.2010


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2010


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst15.04.2010


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst12.04.2010


Art:Svane (Cygnus sp.) 
Fenofase:Ankomst18.04.2010


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst12.04.2010


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst11.04.2010