Resultater

Rapportør:Anita
Observatører:Anita Røilid
Område:Nesland (Froland, Aust-Agder)
Dato:30.04.2010
Registrert:01.05.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2010


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst30.04.2010