Resultater

Rapportør:Dag Audun Tesaker Tollaksen
Område:Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
Dato:29.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2010


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst29.04.2010