Resultater

Rapportør:Finneidfjord skole
Område:Kleivneset, (Hemnes, Nordland)
Dato:25.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst08.04.2010


Art:Jerpe (Bonasa bonasia) 
Fenofase:Ankomst05.04.2010