Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Område:Kjækan (Kvænangen, Troms)
Dato:20.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst19.04.2010


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst19.04.2010


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst19.04.2010