Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Ruditjern (Sel, Innlandet)
Dato:17.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Måker (Laridae sp.) 
Fenofase:Ankomst15.04.2010