Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Observatører:Olaf Hunsdal
Område:Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:05.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst30.03.2010


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2010


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2010