Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Observatører:Olaf Rudi
Område:Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
Dato:02.04.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst09.11.2009


Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula) 
Fenofase:Ankomst02.01.2010


Art:Granmeis (Poecile montanus) 
Fenofase:Ankomst15.12.2009


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst19.11.2009


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst19.12.2009


Art:Hønsehauk (Accipiter gentilis) 
Fenofase:Ankomst15.02.2010


Art:Kaie (Corvus monedula) 
Fenofase:Ankomst11.10.2009


Art:Kjøttmeis (Parus major) 
Fenofase:Ankomst10.10.2009


Art:Kongeørn (Aquila chrysaetos) 
Fenofase:Ankomst10.09.2009


Art:Kråke (Corvus cornix) 
Fenofase:Ankomst01.10.2009


Art:Pilfink (Passer montanus) 
Fenofase:Ankomst01.10.2009


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst01.10.2009


Art:Spettmeis (Sitta europaea) 
Fenofase:Ankomst01.12.2009


Art:Svartmeis (Periparus ater) 
Fenofase:Ankomst10.11.2009