Resultater

Rapportør:Trond Helge Jensen
Område:Tønsnes (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:07.03.2010
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst08.05.2009


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst24.05.2009


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2009


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2009


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst22.04.2009


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst09.05.2009


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2009


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst28.04.2009
Kommentar:Sang 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst24.05.2009


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2009


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst11.05.2009


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst13.05.2009


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst04.04.2009