Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:16.07.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring14.07.2009


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring14.07.2009