Resultater

Rapportør:Gottfred Labakk
Område:Storryggen/Middagsfjell (Saltdal, Nordland)
Dato:26.06.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Snøsoleie (Ranunculus nivalis) 
Fenofase:Blomstring21.06.2009