Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:26.06.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea) 
Fenofase:Blomstring25.04.2009


Art:Guldå (Galeopsis speciosa) 
Fenofase:Blomstring25.06.2009


Art:Jordrøyk (Fumaria officinalis) 
Fenofase:Blomstring19.06.2009