Resultater

Rapportør:Kjøkkelvik skole
Område:Krokeide ved Fanafjorden (Bergen, Vestland)
Dato:25.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)10.04.2009


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2009


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst01.05.2009


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst20.04.2009


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst20.04.2009


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst15.05.2009


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2009