Resultater

Rapportør:Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Område:Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:22.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Blåstrupe (Luscinia svecica) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2009