Resultater

Rapportør:Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Observatører:Helene Bremseth
Område:Grenland (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:12.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst13.03.2009


Art:Gås (Anatidae sp.) 
Fenofase:Ankomst09.03.2009
Kommentar:Grågås 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst20.03.2009


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst07.03.2009