Resultater

Rapportør:Olaf Hunsdal
Område:Kjækan (Kvænangen, Troms)
Dato:11.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst10.05.2009


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2009


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst10.05.2009


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst10.05.2009


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst10.05.2009