Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.05.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring01.05.2009


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring02.05.2009


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring02.05.2009


Art:Vårmarihand (Orchis mascula) 
Fenofase:Blomstring02.05.2009