Resultater

Rapportør:Olaf Rudi
Område:Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
Dato:27.04.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst20.04.2009


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring27.04.2009