Resultater

Rapportør:Dag Audun Tesaker Tollaksen
Observatører:Dag Audun Tesaker Tollaksen
Område:Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
Dato:26.04.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firfirsle (Lacerta vivipara) 
Fenofase:Første observasjon25.04.2009


Art:Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2009


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst26.04.2009