Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:20.04.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Orrfugl (Tetrao tetrix) 
Fenofase:Ankomst07.04.2009