Resultater

Rapportør:Tone Høyland
Observatører:Tone Høyland
Område:Ask (Gjerdrum, Viken)
Dato:16.04.2009
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2009


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring12.04.2009


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring12.04.2009


Art:Skogdue (Columba oenas) 
Fenofase:Ankomst31.03.2009


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2009